خداوند، شهدا را در قیامت باچنان جلال و نورانیتی وارد محشر می کند،
که اگر انبیا سواره از مقابل آنان عبور کنند به “احترام شهیدان” پیاده شوند

 
هفته دفاع مقدس گرامی باد

/ 0 نظر / 18 بازدید